மல்லிகார்ஜுனா கோவில் பற்றி விபரங்களை அறிய +91 9019620081 என்ற கைபேசி எண்ணிற்கு அழைக்கவும். For temple related queries, kindly call +91 9019620081.

Kondarangi Hills

a Huge Linga

Workship Timings

Pooja timings will be at  10:00 AM (in average, confirm once before start climbing top), so we kindly request  our  beloved people to start their journey at the bottom of the hill as earlier as possible, because it takes 1.5 hours (in average) to travel from bottom to top.

108 abisaga poojas will be carried out. 

Lord Mallikarjuna Swamy Temple is open from 06:00 to 13:00 & 16:00 to 18:00.

Temple Worship Timing

Lord Mallikarjuna Swamy Temple is open from

06:00 to 13:00

&

16:00 to 18:00

Temple Highlights

Hill has a steep Conical shape and it is about 1165.86 meters (3825 Feet) high.

A very wonderful Rock cut Temple on the top where Lord Shiva showers his blessings.