மல்லிகார்ஜுன சுவாமி கோவில்

கொண்டரங்கி கீரனூர், கொண்டரங்கி மலை - ஒரு பெரிய லிங்கம்

மலைக்கோயில் - திறந்திருக்கும் நேரம்

தினமும் காலை 8:30 முதல் 11:30 வரை

மலை உயரம்

1165.86 மீ (3825 அடி)

Loading...

மலையின் உச்சியை அடைய முடியுமா? அல்லது கோவில் பாதியிலேயே உள்ளதா?

ஆம், மலையின் 85%தில் கோவில் அமைத்துள்ளது. மேலும் உச்சியை அடைய 15 நிமிடங்கள் ஆகும்.