மல்லிகார்ஜுனா கோவில் பற்றி விபரங்களை அறிய +91 9019620081 என்ற கைபேசி எண்ணிற்கு அழைக்கவும். For temple related queries, kindly call +91 9019620081.

Kondarangi Hills

a Huge Linga

Contact Us

Contact us easily by filling our Contact Form or Call/Email/WhatsApp +91 9886662366/kondarangihills@gmail.com (Vijayakumar S).

Mr. A.M. Nattudurai,
Temple President,
K.Keeranur Panchayat,
Oddanchatram TK,
Dindigul Dt., Tamil Nadu, India. Pin: 624 616,
Mobile: +91 9942866061
Mr. P. Shunmuga Sundar,
K.Keeranur Panchayat,
Oddanchatram TK,
Dindigul Dt., Tamil Nadu, India. Pin: 624 616,
Mobile: +91 9447516030.
Mr. A.M. N. Senthil Kumar,
K.Keeranur Panchayat,
Oddanchatram TK,
Dindigul Dt., Tamil Nadu, India. Pin: 624 616,
Mobile: +91 8012819495.
Mr. S. Vijayakumar,
K.Keeranur Panchayat,
Oddanchatram TK,
Dindigul Dt., Tamil Nadu, India. Pin: 624 616,
Mobile: +91 9886662366.

Temple Worship Timing

Lord Mallikarjuna Swamy Temple is open from

06:00 to 13:00

&

16:00 to 18:00

Temple Highlights

Hill has a steep Conical shape and it is about 1165.86 meters (3825 Feet) high.

A very wonderful Rock cut Temple on the top where Lord Shiva showers his blessings.