மல்லிகார்ஜுனா கோவில் பற்றி விபரங்களை அறிய +91 9019620081 என்ற கைபேசி எண்ணிற்கு அழைக்கவும். For temple related queries, kindly call +91 9019620081.

Kondarangi Hills

a Huge Linga

Contact Form

By filling in this form you can submit a short question to us. Unfortunately we cannot accept attachments due to the risk of viruses. We will reply within two working days.

  Temple Worship Timing

  Lord Mallikarjuna Swamy Temple is open from

  06:00 to 13:00

  &

  16:00 to 18:00

  Temple Highlights

  Hill has a steep Conical shape and it is about 1165.86 meters (3825 Feet) high.

  A very wonderful Rock cut Temple on the top where Lord Shiva showers his blessings.