மல்லிகார்ஜுனா கோவில் பற்றி விபரங்களை அறிய +91 9019620081 என்ற கைபேசி எண்ணிற்கு அழைக்கவும். For temple related queries, kindly call +91 9019620081.

Kondarangi Hills

a Huge Linga

Architecture

Rock-cut architecture is the creation of structures, buildings, and sculptures, by excavating solid rock where it naturally occurs. Here the temple steps are in a rock-cut framework. It takes two hours to reach the top of the hill for pleasant and cordial worship. If there is a rain or high winds it will be difficult to ascend or descend. So, priorly before visiting the temple precautions must be taken as per the obstacle. There is a perennial spring on the top.

Temple Worship Timing

Lord Mallikarjuna Swamy Temple is open from

06:00 to 13:00

&

16:00 to 18:00

Temple Highlights

Hill has a steep Conical shape and it is about 1165.86 meters (3825 Feet) high.

A very wonderful Rock cut Temple on the top where Lord Shiva showers his blessings.