மல்லிகார்ஜுனா கோவில் பற்றி விபரங்களை அறிய +91 9019620081 என்ற கைபேசி எண்ணிற்கு அழைக்கவும். For temple related queries, kindly call +91 9019620081.

Kondarangi Hills

a Huge Linga

Welcome to Kondarangi Hills

Lord Mallikarjuna Swamy Temple also referred as Kondarangi Hills which is situated in Kondarangi Keeranur, which has a bolt upright setup and resembles in the form of conical shape and it is about 1165.86 meters (3825 Feet) high. An astonishing Rock cut Temple is situated on the top where we can get a pure divine sanction and blessings from Lord Shiva in the name of Malligarjuneswarar. The sculpture present in the temple is a Swayambhu Lingam. Swayambhu is a Sanskrit word which means,” something created by its own agreeing”.

And finally, Let the cat be out of the bag, the hills itself too looks like a Huge Linga which forms one of the most attractive feature. Lord Shiva and Vishu are mostly known by name HARI-HARAN, in which Hari means Vishnu and Haran means Shiva. This tag name is given because to indicate that if a place accomplished by shiva will surely remain up with Vishnu.

Temple Worship Timing

Lord Mallikarjuna Swamy Temple is open from

06:00 to 13:00

&

16:00 to 18:00

Temple Highlights

Hill has a steep Conical shape and it is about 1165.86 meters (3825 Feet) high.

A very wonderful Rock cut Temple on the top where Lord Shiva showers his blessings.